These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • D. Akshita
  • 7 yrs
  • 1
  • Shaurya
  • 8 yrs
  • 2
  • Yuvan Daggubati
  • 9 yrs
  • 3
  • Arjun Reddy
  • 5 yrs
  • 4
  • Sreenidhi
  • 8 yrs
  • 5
  • Vihaan Valluru
  • 4 yrs
  • 6
  • Ripanshi Agarwal
  • 8 yrs
  • 7
  • Dhanajay Dutta
  • 7 yrs
  • 8
  • Nivruth Reddy
  • 7 yrs
  • 9
  • Ryan Ebenezer
  • 7 yrs
  • 10
  • Kashvi
  • 9 yrs
  • 11
  • Charvi
  • 7 yrs
  • 12
  • Mohd Najmu Saqib
  • 4 yrs
  • 13
  • Madhu nihal
  • 5 yrs
  • 14
  • Saberi Jadhav
  • 6 yrs
  • 15
  • Aadya
  • 7 yrs
  • 16
  • Aryan Panda
  • 8 yrs
  • 17
  • Pranit
  • 4 yrs
  • 18
  • Advika Reddy
  • 8 yrs
  • 19
  • J Vibhu Krishna
  • 9 yrs
  • 20
  • Afham Quadri
  • 9 yrs
  • 21
  • Anvesha Chachad
  • 8 yrs
  • 22
  • Agastya
  • 5 yrs
  • 23
  • Nikshitha Tummalapalli
  • 5 yrs
  • 24
  • G. Harshita Priya Anne
  • 9 yrs
  • 25
  • Aryan R Nair
  • 5 yrs
  • 26
  • Akanksha
  • 8 yrs
  • 27
  • T.K. Nithya
  • 7 yrs
  • 28
  • Sai Nandhana
  • 4 yrs
  • 29
  • S. Vedansh
  • 4 yrs
  • 30
  • Avni Jain
  • 8 yrs
  • 31
  • Aryesh Tiwari
  • 7 yrs
  • 32
  • Angelina
  • 6 yrs
  • 33
  • Murari Sagar
  • 7 yrs
  • 34
  • Rudransh Agarwal
  • 9 yrs
  • 35
  • Aanya
  • 5 yrs
  • 36
  • Sauraanvi Dantu
  • 4 yrs
  • 37
  • Aniketh
  • 5 yrs
  • 38
  • Umamah Zainab
  • 5 yrs
  • 39
  • Sara
  • 4 yrs
  • 40
  • K. Pranvi
  • 9 yrs
  • 41
  • Ch. Agastya Sudhaman
  • 7 yrs
  • 42
  • Aneesh
  • 9 yrs
  • 43
  • Sauraashmi Dantu
  • 7 yrs
  • 44
  • Shravya
  • 5 yrs
  • 45
  • Anvitha V
  • 6 yrs
  • 46
  • Purvi Kaasam
  • 8 yrs
  • 47
  • Aiza
  • 8 yrs
  • 48
  • Anant Sagar
  • 5 yrs
  • 49
  • Prarthana
  • 4 yrs
  • 50
  • Aadi
  • 5 yrs
  • 51
  • Sehrish Shadab Sayeed
  • 9 yrs
  • 52
  • L. Sidharth
  • 6 yrs
  • 53
  • Pranavi
  • 7 yrs
  • 54
  • Urvi
  • 9 yrs
  • 55
  • Jalla Nandana
  • 9 yrs
  • 56
  • D Bhargavi
  • 4 yrs
  • 57
  • Ridhima
  • 10 yrs
  • 58
  • B. Dheeraj Reddy
  • 9 yrs
  • 59
  • Nitya Sahashra¬†
  • 4 yrs
  • 60

Voting is now closed