These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • Fariah Kazi
  • 5 yrs
  • 1
  • Riona kshirsagar
  • 4 yrs
  • 2
  • Rishima Gupta
  • 7 yrs
  • 3
  • Aradhya Mangal
  • 7 yrs
  • 4
  • Aaradhya Suresh
  • 5 yrs
  • 5
  • Yahya Thakur
  • 8 yrs
  • 6
  • Merlin
  • 7 yrs
  • 7
  • Shriyadita
  • 8 yrs
  • 8
  • Siddhant Chakraborty
  • 4 yrs
  • 9
  • Kaveesh pandya
  • 5 yrs
  • 10
  • Sowmya Gopalakrishan
  • 7 yrs
  • 11
  • Astriti More
  • 8 yrs
  • 12
  • Chinmay Karwa
  • 9 yrs
  • 13
  • Raashi Patil
  • 7 yrs
  • 14
  • Samyra Pandirkar
  • 5 yrs
  • 15
  • Ettan Thakur
  • 8 yrs
  • 16
  • Yahvi Khadye
  • 6 yrs
  • 17
  • Nayonika Ashar
  • 7 yrs
  • 18
  • Hittarth
  • 4 yrs
  • 19
  • Sharan
  • 7 yrs
  • 20
  • Yohan Acharya
  • 4 yrs
  • 21
  • Kiana Milin Gala
  • 5 yrs
  • 22
  • Ayaan Sharma
  • 8 yrs
  • 23
  • Kiara Shah
  • 7 yrs
  • 24
  • Amaira Uppal
  • 5 yrs
  • 25
  • Jonas Siju
  • 7 yrs
  • 26
  • Athang Ramraja
  • 6 yrs
  • 27
  • Tvisha Banerjee
  • 7 yrs
  • 28
  • Vihaan Mokashi
  • 6 yrs
  • 29
  • Maahi Mhatre
  • 6 yrs
  • 30
  • ADIY KAZI
  • 5 yrs
  • 31
  • Parnika Pednekar
  • 5 yrs
  • 32
  • Priya varde
  • 4 yrs
  • 33
  • Agastya
  • 6 yrs
  • 34
  • Anwita
  • 8 yrs
  • 35
  • Shivansh Bhatt
  • 6 yrs
  • 36
  • Anvi Goswami
  • 7 yrs
  • 37
  • Lavanya
  • 5 yrs
  • 38
  • Shivansh Janwalkar
  • 5 yrs
  • 39
  • Viaan John
  • 6 yrs
  • 40
  • Aadhya Mistry
  • 4 yrs
  • 41
  • Dhian Thaker
  • 5 yrs
  • 42
  • Jash Telawne
  • 6 yrs
  • 43
  • Zian Valecha
  • 8 yrs
  • 44
  • Abhinivesh
  • 5 yrs
  • 45
  • Spruha Vishwanath
  • 5 yrs
  • 46
  • Devina Madhwani
  • 7 yrs
  • 47
  • Shriyadita Singh
  • 7 yrs
  • 48
  • Khushboo
  • 5 yrs
  • 49
  • Arnav Agrawal
  • 5 yrs
  • 50
  • Dishita Madhwani
  • 9 yrs
  • 51
  • Humera Khan
  • 8 yrs
  • 52
  • Saachi Dedhia
  • 6 yrs
  • 53
  • Aaryan Pandare
  • 9 yrs
  • 54
  • Anuhree
  • 6 yrs
  • 55
  • Fatima Mansoori
  • 5 yrs
  • 56
  • Shrayya Prashant
  • 6 yrs
  • 57
  • Devarsh P
  • 6 yrs
  • 58
  • Rohaan
  • 8 yrs
  • 59
  • Mridul
  • 9 yrs
  • 60

Voting is now closed