These stars are shining the brightest!

  • Name
  • Age
  • Ranking
  • Vansika Bais
  • 7 yrs
  • 1
  • Mishikaa Rohilla​
  • 5 yrs
  • 2
  • Aarymann Rawal​
  • 6 yrs
  • 3
  • Mimi Yogesh Khadse
  • 4 yrs
  • 4
  • Aradhya Thorat
  • 6 yrs
  • 5
  • Adhrit sushant
  • 6 yrs
  • 6
  • Sania Sunil Jacob
  • 9 yrs
  • 7
  • A. Sreenitha
  • 5 yrs
  • 8
  • Kinjal Sameer
  • 8 yrs
  • 9
  • Agastya Sharan
  • 6 yrs
  • 10
  • Dhruv
  • 8 yrs
  • 11
  • Soumya Lakshmanrao More​
  • 9 yrs
  • 12
  • Rishaan Thareja
  • 6 yrs
  • 13
  • Kanak Mathur
  • 7 yrs
  • 14
  • Reyansh Gaura
  • 7 yrs
  • 15
  • Ketaki Rashinkar
  • 6 yrs
  • 16
  • Luv Pattevar
  • 5 yrs
  • 17
  • Nisreen Shabhar
  • 8 yrs
  • 18
  • Mohammad Noman
  • 6 yrs
  • 19
  • Fatema Mushrif
  • 6 yrs
  • 20
  • Chirag
  • 8 yrs
  • 21
  • Nysha Thussu
  • 7 yrs
  • 22
  • Mihir Gujar
  • 5 yrs
  • 23
  • Kiara Kenjale
  • 9 yrs
  • 24
  • Rishi Gaud
  • 4 yrs
  • 25
  • Shivansh Nandkeolyar
  • 5 yrs
  • 26
  • Pratyush Kamble
  • 4 yrs
  • 27
  • Arianna Kukrety​
  • 4 yrs
  • 28
  • Riona 
  • 9 yrs
  • 29
  • Shrishti Banerjee
  • 4 yrs
  • 30
  • Divina 
  • 6 yrs
  • 31
  • Shanaira Kenjale
  • 6 yrs
  • 32
  • Aarav Neelanthara
  • 9 yrs
  • 33
  • Aarav Dugad
  • 6 yrs
  • 34
  • Reyansh Rahul Kshirsagar
  • 7 yrs
  • 35
  • Garima Mundhada
  • 7 yrs
  • 36
  • Aarohi Singh
  • 7 yrs
  • 37
  • Tissya 
  • 7 yrs
  • 38
  • Vivaan Sinha
  • 5 yrs
  • 39
  • Aniruddha
  • 9 yrs
  • 40
  • Himani Gaud 
  • 7 yrs
  • 41
  • Kavya Kishore
  • 6 yrs
  • 42
  • Aditya Shivaprasad
  • 9 yrs
  • 43
  • Prisha
  • 5 yrs
  • 44
  • Asmi Vartak
  • 8 yrs
  • 45
  • Marushka Braganza
  • 10 yrs
  • 46
  • Reva Kapil
  • 6 yrs
  • 47
  • Mihin Vishal 
  • 5 yrs
  • 48
  • Kadambari
  • 7 yrs
  • 49
  • Dnyantee
  • 9 yrs
  • 50
  • Aarya Choudhari
  • 7 yrs
  • 51
  • Diya Hore
  • 7 yrs
  • 52
  • Mridhini Gupta
  • 9 yrs
  • 53
  • Stavan Thorat
  • 6 yrs
  • 54
  • Kavya Anand
  • 5 yrs
  • 55
  • Ranvijay Santosh Nimbalkar
  • 7 yrs
  • 56
  • Anwesha Deokar
  • 8 yrs
  • 57
  • Adriel
  • 8 yrs
  • 58
  • Shaurya Harjai
  • 7 yrs
  • 59
  • Nathanael J
  • 9 yrs
  • 60

Voting is now closed